,,სიმღერაა საქართველო"

ლექსი გიორგი კაჭახიძის, მუსიკა ნანა ბალახაშვილის
ასრ.ანსამბლი ,,ლურჯა ცხენები"