შემოქმედებითი გუნდი

ნანა ბალახაშვილი
ნანა ბალახაშვილი
კომპოზიტორი, სტუდიის ხელმძღვანელი
ანა ვაშაკიძე
ანა ვაშაკიძე
ვოკალის პედაგოგი
თამარ მებუკე
თამარ მებუკე
მენეჯერი
მარინა ნიაური
მარინა ნიაური
მენეჯერი
 ანნა შაქარაშვილი
ანნა შაქარაშვილი