პედაგოგები

ნანა ბალახაშვილი
ნანა ბალახაშვილი
კომპოზიტორი, სტუდიის ხელმძღვანელი
თამარ ლაცაბიძე
თამარ ლაცაბიძე
ვოკალისა და გუნდის პედაგოგი
ანა ვაშაკიძე
ანა ვაშაკიძე
ვოკალის პედაგოგი
მაკა გოჩიაშვილი
მაკა გოჩიაშვილი
ინგლისურის პედაგოგი
თამარ გოცაძე
თამარ გოცაძე
ვოკალისა და გუნდის პედაგოგი
ია კენკებაშვილი
ია კენკებაშვილი
ვოკალისა და გალობის პედაგოგი
მარიამ დევდარიანი
მარიამ დევდარიანი
ხატვის პედაგოგი