ხატვა ლურჯა ცხენებში

ხატვის გაკვეთილები კვირაში ორჯერ ტარდება,  პედაგოგი - მხატვარი მარიამ დევდარიანი გახლავთ

წლის ბოლოს გულშემატკივრებს ვთავაზობთ გამოფენა-გაყიდვას სხვადასხვა დარბაზებში, გამოფენა - გაყიდვის შედეგად მიღებულ ჰონორარს პატარები ქველმოქმედებას ახმარენ, ასე ეჩვევიან ბავშვობიდანვე ადამიანების დახმარებას.  ხატვის დისციპლინას ბავშვები სიხარულითა და სიამოვნებით ეუფლებიან