პედაგოგები

მაკა ბარბაქაძე

ვოკალის პედაგოგი

ია დოლიძე

ვოკალის პედაგოგი

ანი ლომიაშვილი

ვოკალის პედაგოგი

ნინო პაიჭაშვილი

ვოკალის პედაგოგი

ბაჩო (ივანე გაბრუაშვილი)

მეტყველებისა და მსახიობის ოსტატობის პედაგოგი

ნია გელაძე

ბალეტის პედაგოგი