შემოქმედებითი გუნდი

ნანა ბალახაშვილი

კომპოზიტორი, სტუდიის ხელმძღვანელი

ვრცლად

თამარ მებუკე

მენეჯერი და სტუდიის დირექტორი

მარინა ნიაური

სტუდიის სასწავლო ნაწილი

ირმა კიკნაძე

ტექნიკური მხარდაჭერა