10 დეკემბერი კ. მარჯანიშვილის სახ. თეატრი “მეგას” დაჯილდოვების ცერემონიალი