,,დედაშვილობის ზღაპარი“

,,დედაშვილობის ზღაპარი“ – მართა თოლორდავა და კომპოზიტორი ნანა ბალახაშვილი

,,დედაშვილობის ზღაპარი“ – სოფი ჩახავა და კომპოზიტორი ნანა ბალახაშვილი