,,ფოქსტროტი” – ასრ ანსამბლი ”ლურჯა ცხენები” (ჯ.გერშვინი)