,,ქართულო ცაო ” – ელენე ფაშურიშვილი, მარიამ ურთაშვილი, ნანა ბალახაშვილი