ინგლისური ენის შემსწავლელი წრე აცხადებს მიღებას

ვოკალურ – თეატრალურ სტუდია “ლურჯა ცხენებთან” არსებული ინგლისური ენის შემსწავლელი წრე აცხადებს  I –დან VI კლასის ბავშვების მიღებას


სასწავლო პროგრამა შედგება შემდეგი კომპონენტრბისგან:

  • სკოლის მასალის თანამდევი სწავლება
  • დამატებითი ლიტერატურა, ფოტო და მულტიმედია მასალა
  • გარამატიკასა და მართლწერაზე ორიენტირებული სავარჯიშოები
  • თავისუფალ თემაზე წერის  და საუბრის უნარების ჩამოყალიბება
  • მოსმენის უნარის განვითარება

სწავლება  წარმოებს ინტერაქტიული მეთოდით:

  • სიტუაციურ – როლური ჯგუფური აქტივობები სხვადასხვა თემატიკაზე, რაც ზრდის ინტერესს და ავითარებს ინგლისურ ენაზე კომინუკაციის უნარს, ამდიდრებს ლექსიკას
  • შემეცნებითი, სახალისო თამაშები მოსწავლეთა მაქსიმალური ჩართულობით
  • მინიმალური საშინაო დავალება

 

ჯგუფები დაყოფილია ასაკობრივად