ხატვა ლურჯა ცხენებში

ხატვის გაკვეთილები კვირაში ორჯერ ტარდება,  პედაგოგი – მხატვარი მარიამ დევდარიანი გახლავთ

წლის ბოლოს გულშემატკივრებს ვთავაზობთ გამოფენა-გაყიდვას სხვადასხვა დარბაზებში, გამოფენა – გაყიდვის შედეგად მიღებულ ჰონორარს პატარები ქველმოქმედებას ახმარენ, ასე ეჩვევიან ბავშვობიდანვე ადამიანების დახმარებას.  ხატვის დისციპლინას ბავშვები სიხარულითა და სიამოვნებით ეუფლებიან